Blog

Zápis konečného užívateľa výhod spoločnosti do Obchodného registra Slovenskej republiky – implementácia AML smernice

Zápis konečného užívateľa výhod spoločnosti do Obchodného registra Slovenskej republiky – implementácia AML smernice

19.11.2020

Funkcia člena štatutárneho orgánu – úprava zmluvy o výkone funkcie a jej súbeh s pracovnou zmluvou

Funkcia člena štatutárneho orgánu – úprava zmluvy o výkone funkcie a jej súbeh s pracovnou zmluvou

12.11.2020

Možnosti zamestnávateľa v čase mimoriadnej situácie

Možnosti zamestnávateľa zabezpečiť chod prevádzky v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej z dôvodu šírenia COVID - 19

06.11.2020