Blog

Aufgedeckte Identität der Endnutzer von Vorteilen

Aufgedeckte Identität der Endnutzer von Vorteilen

12.02.2021

Odhalená identita konečných užívateľov výhod

Odhalená identita konečných užívateľov výhod

12.02.2021

Likvidácia obchodných spoločností od 1.10. 2020

Likvidácia obchodných spoločností od 1.10. 2020

15.01.2021

The Labor Code and its impact on Slovakia´s competiveness

The Labor Code and its impact on Slovakia´s competiveness

09.01.2021

Znalec z odboru psychológie v súdnych konaniach o niektorých rodinnoprávnych veciach

Znalec z odboru psychológie v súdnych konaniach o niektorých rodinnoprávnych veciach

04.01.2021

Zmeny v práve obchodných spoločností od októbra 2020

Zmeny v práve obchodných spoločností od októbra 2020

10.12.2020

Zápis konečného užívateľa výhod spoločnosti do Obchodného registra Slovenskej republiky – implementácia AML smernice

Zápis konečného užívateľa výhod spoločnosti do Obchodného registra Slovenskej republiky – implementácia AML smernice

19.11.2020

Funkcia člena štatutárneho orgánu – úprava zmluvy o výkone funkcie a jej súbeh s pracovnou zmluvou

Funkcia člena štatutárneho orgánu – úprava zmluvy o výkone funkcie a jej súbeh s pracovnou zmluvou

12.11.2020

Možnosti zamestnávateľa v čase mimoriadnej situácie

Možnosti zamestnávateľa zabezpečiť chod prevádzky v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej z dôvodu šírenia COVID - 19

06.11.2020