Szolgáltatások

Az alábbi jogi szolgáltatásokat biztosítjuk:

 • kereskedelmi társaságok jogszabályainak alkalmazását, kereskedelmi társaságok (részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság ) valamint egyéb cégtípusok alapítását és vezetését, cégátrendezési, cégegyesülési valamint vagyonszerzési –akvizíciós- tevékenységet

 • egyéb cégformák alapítását és vezetését (alapítványok, egyesületek, stb.)

 • a kereskedelmi szerződések különböző típusainak alkalmazását a kereskelmi jog terén

 • kötelezettségi viszony és annak megsértésével járó felelősségi eljárás, kártérítés valamint nem anyagi jellegű károk megtérítésének ügyintézését

 • ingatlanok adásvételét, “brownfield” és “greenfield” jellegű beruházásokat

 • munkajog alkalmazását, sztrájk valamint munkavállalók munkafegyelme terén

 • építési jog alkalmazását

 • tisztességtelen verseny jogszabályának és az egyeduralomellenes jog alkalmazását

 • tényfeltáró jogi felülvizsgálatot “due diligence”

 • a külföldi beruházások és állami támogatások intézését

 • a szellemi- és ipari tulajdon valamint az alkotói jogok védelmét

 • bírósági peres eljárások, megegyezési és kereskedelmi döntőbíráskodási eljárások ügyintézését,

 • csődeljárás valamint az adós  megújítására, átrendezésére és vagyonszerzésére - akvizíciójára- vonatkozó eljárást

 • nemzetközi kereskedelmet, szállítmányozást és fuvarozást

 • hitelek, kölcsönök és biztosításuk ügyintézését

 • a környezetvédelmi jog alkalmazását, a környezetszennyezés jogi következményeinek és felelősségének intézését

 • értékpapírokkal való kereskedést ( részvények, kötvények,váltók és csekkek)

 • dömping és biztosítékok "dumping" és "safeguards", valamint a WTO kérdések jogszabályozásának alkalmazását

 • államigazgatási jog gyakorlati alkalmazását ( bíróságon kívüli hivatalos eljárások)

 • tanácsadási szolgáltatásokat cégvezetőségek, ügyvezetők, felügyeleti szervek és társaságok vezetősége részére

 • „white collar crime“ – „fehérgalléros bűncselekmények“ feltárását

 • diszkrét ügyféli vagyonkezelést

Együttműködő partnereinkkel adótanácsadási szolgálgatásokat is biztosítunk.

 

Csapatunk

JUDr. Rastislav Masnyk, MBA

commercial law, company law, real estate

JUDr. Helena Garamszegiova

commercial law, civil law, family law

JUDr. Tomáš Zaleta

commercial law, real estate law, labor law

JUDr. Zuzana Gimerová

commercial law, company law, labor law

JUDr. Ivana Vaculčiaková

commercial law, company law, labor law

Ing. Mgr. Mária Rychvalská

civil law, family law, real estate law

Rólunk

Dear visitor,

 

The main goal of our firm is to provide comprehensive legal service to foreign companies establishing their presence in Slovakia, starting up their operations and administering it, after it is “anchored” in the Slovak “soil”.  We are Slovak law firm seated in Košice (metropolis of eastern Slovakia). We have served more than 100 investors active mostly in eastern and central Slovakia and several domestic businesses as well. We specialize in areas of commercial and civil law, company law, real estate, competition law and labor law.  

  

The Slovak legal order has undergone profound changes since the beginning of the 1990’s. The socialist legal order was superseded by several “layers” of the transitory legal regulations. Later those transitory regulations were replaced by legislation resembling legal order of the Western Europe.  

 

We have spent those years of profound legal changes serving foreign investors establishing their presence in Slovakia and, thereafter, doing business in Slovakia and assisting large and medium size Slovak companies going through the intricacies of all those changes.   

 

During our carriers we have developed both- the experience required to serve foreign investors, as well as network of collaborators and partners in Slovakia and abroad. Thus we can offer professional services at local, national and international level. 

Blog

Check out our gallery

Spaces of our offices, photos of meetings and much more ...

Kontakt

Send news to e-mail:

If you have questions, do not hesitate to contact us

Office

Tahanovske riadky 25
040 01 Kosice
Slovak Republic

Phone: +421 55 7287 274