Usługi

Nasza kancelaria adwokacka oferuje pomoc prawną szczególnie w następujących obszarach:

 • prawo spółek handlowych, zakładanie i kompleksowe zarządzanie spółkami akcyjnymi, spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkami komandytowymi, stowarzyszeniami, itp.
 • prawo gospodarcze, prawo umów handlowych
 • prawo pracy łącznie z negocjacjami zbiorowymi
 • prawo budowlane, terytorialne, pozwolenia budowlane i na użytkowanie
 • narzędzia finansowe – weksle, czeki, obligacje, itp.
 • prawo papierów wartościowych
 • prawo własności intelektualnej łącznie z ochroną tajemnicy handlowej, patentów, znaków ochronnych, prawa autorskiego, wzoru użytkowego, licencji, itp.
 • prawo konkurencji gospodarczej, umowy ograniczające konkurencję gospodarczą, nadużywanie dominującej pozycji, koncentrowanie, zawiadamianie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • nieuczciwe praktyki rynkowe
 • prawo nieruchomości, inwestycje „greenfield“ oraz „brownfield“ , wywłaszczenie
 • prawo ochrony środowiska naturalnego, skutki i odpowiedzialność za zanieczyszczanie
 • spory handlowe łącznie z reprezentowaniem w postępowaniu przed Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym
 • postępowanie arbitrażowe w sporach gospodarczych na Słowacji i za granicą
 • postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne / postępowanie naprawcze, pomoc przy wymaganiu wierzytelności, nabycie aktywów dłużnika
 • pomoc państwa
 • problematyka WTO (antydumping, środki ochrony przy imporcie)
 • usługi doradcze dla pełnomocników, członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, Dyrektorów Zarządzających i Dyrektorów Generalnych
 • przepisy prawne organów samorządowych – gminy, regiony samorządowe
 • przestępczość gospodarcza (przestępczość tzw. „białych kołnierzyków“), wymaganie rekompensaty za szkodę

Razem z naszymi partnerami świadczymy również usługi w obszarze podatków i postępowania podatkowego

Nasz zespół

JUDr. Rastislav Masnyk, MBA

commercial law, company law, real estate

JUDr. Helena Garamszegiova

commercial law, civil law, family law

JUDr. Tomáš Zaleta

commercial law, real estate law, labor law

JUDr. Zuzana Gimerová

commercial law, company law, labor law

JUDr. Ivana Vaculčiaková

commercial law, company law, labor law

Ing. Mgr. Mária Rychvalská

civil law, family law, real estate law

O nas

Dear visitor,

 

The main goal of our firm is to provide comprehensive legal service to foreign companies establishing their presence in Slovakia, starting up their operations and administering it, after it is “anchored” in the Slovak “soil”.  We are Slovak law firm seated in Košice (metropolis of eastern Slovakia). We have served more than approximately 100 investors active mostly in eastern and central Slovakia and several domestic businesses as well. We specialize in areas of commercial and civil law, company law, real estate, competition law and labor law.  

  

The Slovak legal order has undergone profound changes since the beginning of the 1990’s. The socialist legal order was superseded by several “layers” of the transitory legal regulations. Later those transitory regulations were replaced by legislation resembling legal order of the Western Europe.  

 

We have spent those years of profound legal changes serving foreign investors establishing their presence in Slovakia and, thereafter, doing business in Slovakia and assisting large and medium size Slovak companies going through the intricacies all those changes.   

 

During our carriers we have developed both- the experience required to serve foreign investors, as well as network of collaborators and partners in Slovakia and abroad. Thus we can offer professional services at local, national and international level. 

Dear visitor,

 

The main goal of our firm is to provide comprehensive legal service to foreign companies establishing their presence in Slovakia, starting up their operations and administering it, after it is “anchored” in the Slovak “soil”.  We are Slovak law firm seated in Košice (metropolis of eastern Slovakia). We have served more than 100 investors active mostly in eastern and central Slovakia and several domestic businesses as well. We specialize in areas of commercial and civil law, company law, real estate, competition law and labor law.  

  

The Slovak legal order has undergone profound changes since the beginning of the 1990’s. The socialist legal order was superseded by several “layers” of the transitory legal regulations. Later those transitory regulations were replaced by legislation resembling legal order of the Western Europe.  

 

We have spent those years of profound legal changes serving foreign investors establishing their presence in Slovakia and, thereafter, doing business in Slovakia and assisting large and medium size Slovak companies going through the intricacies of all those changes.   

 

During our carriers we have developed both- the experience required to serve foreign investors, as well as network of collaborators and partners in Slovakia and abroad. Thus we can offer professional services at local, national and international level. 

Blog

Check out our gallery

Spaces of our offices, photos of meetings and much more ...

Kontakt

Send news to e-mail:

If you have questions, do not hesitate to contact us

Office

Tahanovske riadky 25
040 01 Kosice
Slovak Republic

Phone: +421 55 7287 274