Náš tím

JUDr. Rastislav Masnyk, MBA
Vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Štúdium v zahraničí: Thames Valley University London UK, Osnabruck (Nemecko), Copenhagen (Dánsko). Webster University, Pittsburgh University a Univerzita Komenského v Bratislave – executive MBA
Špecializácia:obchodné právo, právo obchodných spoločností, realitná činnosť
Jazyky:Anglický, Nemecký, Španielsky, Francúzsky, Talianský, Portugalský (čiastočne), Ruský, Čínský (čiastočne)
Zakladateľ a konateľ spoločnosti. Pred samostatnou dráhou podnikateľa pracoval okrem iného pre najväčšieho zamestnávateľa na východnom Slovensku – spoločnosť US Steel. Má bohaté skúsenosti s investičným poradenstvom a taktiež stojí za realizáciou mnohých projektov v našom regióne, ktoré významne prispeli k zníženiu nezamestnanosti.
JUDr. Helena Garamszegiova
Vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Špecializácia:obchodné právo, občianske právo, rodinné právo
Jazyky:Maďarský, Chorvátsky (čiastočne)
JUDr. Tomáš Zaleta
Vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Špecializácia:obchodné právo, právo v oblasti nehnuteľností, pracovné právo
Jazyky:Anglický, Nemecký
JUDr. Zuzana Gimerová
Vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Špecializácia:obchodné právo, právo obchodných spoločností, pracovné právo
Jazyky:Anglický, Francúzsky
Mgr. Jozef Hajdu
Vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Špecializácia:obchodné právo, právo v oblasti nehnuteľností, zmluvný manažment FIDIC
Jazyky:Anglický, Maďarský, Ruský
Ing. Mgr. Mária Rychvalská
Vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Špecializácia:občianske právo, rodinné právo, právo v oblasti nehnuteľností
Jazyky:Anglický