Zákon o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a poskytovatelia digitálnych služieb

Published by: JUDr. Rastislav Masnyk , JUDr. Ivana Vaculčiaková, 20.12.2023

Zákon o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a poskytovatelia digitálnych služieb

Zákon o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a poskytovatelia digitálnych služieb

S účinnosťou od júna 2025 vstupuje v Slovenskej republike do platnosti zákon č. 351/2022 o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. Zákon sa bude týkať súkromného sektora, aj poskytovateľov digitálnych služieb - služieb informačnej spoločnosti.

V roku 2019 bola na európskej úrovni prijatý tzv. Európsky akt o prístupnosti. Pravidlá tam obsiahnuté mali byť prínosom pre milióny zdravotne postihnutých občanov EÚ a pre starších ľudí v EÚ. 

Osobitne pre internetové weby bola prijatá smernica o prístupnosti webových sídel verejného sektora – smernica č. 2016/2102. 

Cieľom tejto smernice bolo priblížiť právne predpisy a opatrenia členských štátov súvisiace s požiadavkami na prístupnosť webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora a umožniť zvýšenie prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií pre osoby so zdravotným postihnutím. Členské štáty EU na základe tejto smernice mali zabezpečiť, aby subjekty verejného sektora prijali potrebné opatrenia na vyššiu prístupnosť svojich webových sídel a mobilných aplikácií tým, že zabezpečia ich vnímateľnosť a zrozumiteľnosť.

V slovenských podmienkach je pre verejný sektor záväzný zákon  č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe.

S účinnosťou od júna 2025 vstupuje v Slovenskej republike do platnosti zákon č. 351/2022 o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. Zákon sa bude týkať súkromného sektora, aj poskytovateľov digitálnych služieb - služieb informačnej spoločnosti  (s výnimkou mikropodnikov a s výnimkou poskytovateľov niektorých špecifických služieb).  

Povinnosťami poskytovateľov služieb  bude okrem iného:

-    zabezpečiť, aby boli pri navrhovaní a poskytovaní služby splnené požiadavky na  prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím 

-    sprístupniť verejnosti informácie o požiadavkách na prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím 

-    zabezpečiť, aby boli zavedené postupy, vďaka ktorým zostane poskytovanie služby v súlade s požiadavkami na prístupnosť aj pri zmene poskytovanej služby

Kontrolným orgánom bude Slovenská obchodná inšpekcia. 

AutoriJUDr. Rastislav Masnyk JUDr. Ivana Vaculčiaková