Blog

Rechtliche Regulierung künstlicher Intelligenz in der EU – Teil 2

Rechtliche Regulierung künstlicher Intelligenz in der EU – Teil 2

29.04.2024

Právna regulácia umelej inteligencie v EÚ - 2. časť

Právna regulácia umelej inteligencie v EÚ - 2. časť

29.04.2024

Právna regulácia umelej inteligencie v EÚ

Právna regulácia umelej inteligencie v EÚ

20.03.2024

Gesetzliche Regulierung künstlicher Intelligenz in der EU

Gesetzliche Regulierung künstlicher Intelligenz in der EU

20.03.2024

Gesetz über die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen und Anbieter digitaler Dienste

Gesetz über die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen und Anbieter digitaler Dienste

20.12.2023

Zákon o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a poskytovatelia digitálnych služieb

Zákon o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a poskytovatelia digitálnych služieb

20.12.2023

Allgemeine Geschäftsbedingungen für E-Commerce

Allgemeine Geschäftsbedingungen für E-Commerce

30.10.2023

Obchodné podmienky pre e-commerce

Obchodné podmienky pre e-commerce

30.10.2023

Lizenzen in IT-Verträgen

Lizenzen in IT-Verträgen

24.08.2023

Licencie v IT zmluvách

Licencie v IT zmluvách

24.08.2023

Bereitstellung digitaler Inhalte – Verbraucherschutz

Bereitstellung digitaler Inhalte – Verbraucherschutz

15.03.2023

Poskytovanie digitálneho obsahu – ochrana spotrebiteľov

Poskytovanie digitálneho obsahu – ochrana spotrebiteľov

15.03.2023

Vereinbarungen über die Bereitstellung von Dienstleistungen und elektronischen Inhalten im Fernabsatz

Vereinbarungen über die Bereitstellung von Dienstleistungen und elektronischen Inhalten im Fernabsatz

30.01.2023

Zmluvy o poskytovaní služieb a elektronického obsahu na diaľku

Zmluvy o poskytovaní služieb a elektronického obsahu na diaľku

30.01.2023

Labor code: Employee protection

Labor code: Employee protection

20.01.2023

Domainstreitigkeiten - eine Kollision von Domainnamen und Markenzeichen

Domainstreitigkeiten - eine Kollision von Domainnamen und Markenzeichen

15.11.2022

Doménové spory – kolízia doménového mena a ochrannej známky

Doménové spory – kolízia doménového mena a ochrannej známky

15.11.2022

Rechtlicher Schutz eines Computerprogramms

Rechtlicher Schutz eines Computerprogramms

22.08.2022

Vertragsbeziehungen in der IT

Vertragsbeziehungen in der IT

22.08.2022

Zmluvné vzťahy v IT

Zmluvné vzťahy v IT

22.08.2022

Právna ochrana počítačového programu

Právna ochrana počítačového programu

22.08.2022

Zákon o elektronických komunikáciách – používanie tzv. cookies

Zákon o elektronických komunikáciách – používanie tzv. cookies

11.05.2022

Gesetz über elektronische Kommunikation - Verwendung von sog. Cookies

Gesetz über elektronische Kommunikation - Verwendung von sog. Cookies

11.05.2022

Zákon o elektronických komunikáciách:

Zákon o elektronických komunikáciách: priamy marketing a nevyžiadaná komunikácia

31.03.2022

Gesetz über elektronische Kommunikation: Direktmarketing und unerbetene Kommunikation

Gesetz über elektronische Kommunikation: Direktmarketing und unerbetene Kommunikation

31.03.2022

Konkurenčná doložka v pracovnoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch

Konkurenčná doložka v pracovnoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch

29.09.2021

Unternehmische Vertrags und Handlungsfreiheit und Wettbewerbsschutz

Unternehmische Vertrags und Handlungsfreiheit und Wettbewerbsschutz

02.09.2021

Zmluvná sloboda, sloboda konania podnikateľov a ochrana hospodárskej súťaže

Zmluvná sloboda, sloboda konania podnikateľov a ochrana hospodárskej súťaže

02.09.2021

Koniec zverejňovania obmedzení konať za spoločnosť a výmaz neaktívnych podnikov z obchodného registra

Koniec zverejňovania obmedzení konať za spoločnosť a výmaz neaktívnych podnikov z obchodného registra

24.07.2021

Beendigung der Veröffentlichung von Handlungsbeschränkungen und Löschung inaktiver Unternehmen aus dem Handelsregister

Beendigung der Veröffentlichung von Handlungsbeschränkungen und Löschung inaktiver Unternehmen aus dem Handelsregister

24.07.2021

Dočasná ochrana podnikateľa

...a jej dopad na zmluvné vzťahy. Udelenie dočasnej ochrany má dopad aj na zmluvné vzťahy.

08.04.2021

Zmeny v Zákonníku práce od 1.3.2021

Turbulentný rok 2020 priniesol aj početné zmeny zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) a ďalšie úpravy v pracovnoprávnych vzťahoch prináša už aj rok 2021.

06.04.2021

Likvidácia obchodných spoločností od 1.10.2020

Schválením jednej z posledných noviel Obchodného zákonníka došlo k výraznej zmene.

12.01.2021

Znalec z odboru psychológie v súdnych konaniach

V súčasnosti je participácia znalca z odboru psychológie v konaniach o rozvode a úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode bežnou záležitosťou.

29.12.2020

Zmeny v práve obchodných spoločností od októbra 2020

Začiatok októbra 2020 priniesol vo sfére práva obchodných spoločností niekoľko významných zmien.

03.12.2020

Možnosti zamestnávateľa zabezpečiť chod prevádzky v čase COVIDu

V čase písania tohto článku boli oficiálne potvrdené desiatky pozitívne testovaných občanov.

03.04.2020

Zápis konečného užívateľa výhod

Tzv. konečného užívateľa výhod definuje zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním.

23.12.2019

Funkcia člena štatutárneho orgánu

...úprava zmluvy o výkone funkcie a jej súbeh s pracovnou zmluvou. Právna úprava zmluvy o výkone funkcie člena orgánu spoločnosti podľa slovenského Obchodného zákonníka.

12.09.2019